Christenfundamentalisten

Een paar dagen geleden keek ik voor het eerst sinds tijden weer eens naar de tv, en tijdens het zappen langs de 50+ kanalen die we met digitale tv binnenhalen en waar zoals gewoonlijk enkel weer pulp op te zien was, kwam ik op national geographic een documentaire over de omgang met de evolutietheorie van Darwin door christelijk opgevoede studenten tegen. Toevallig had ik de dag ervoor een artikel in de American Scientist gelezen, waarin een amerikaanse wetenschapper ageerde tegen het fundamentalisme waarmee de christenen de evolutieleer bestrijden.

Je vraagt je echt af waar dat naar toe moet met dat land. Het artikel in de AS repte al van een teruglopende score bij internationale vergelijkingen van de wetenschappelijke kwaliteit van studenten. De auteur wijt dit aan de manier waarop met wetenschap wordt omgegaan, en specifiek aan de manier waarop religie tot wetenschap wordt verheven. De gelovigen in amerika eisen namelijk dat creatonisme (het idee dat de wereld en alles daarin geschapen is) naast de evolutieleer wordt onderwezen in de biologie klassen. Dat de evolutieleer is opgesteld aan de hand van degelijke wetenschappelijke principes en het creatonisme steunt op een heleboel onbewijsbare aannames deert hen daarbij niet.

Het is daar zelfs zo erg dat in een heleboel staten simpelweg verboden is om de evolutietheorie van Darwin te onderwijzen. Als je denkt aan het type politicus dat in dergelijke, veelal zuidelijke, staten de macht heeft (we praten over het type Bush), dan is dat eigenlijk niet eens zo verrassend. Dit soort mensen wijst alles wat hen vreemd is af als duivels, als het kwaad dat moet worden bestreden.

Het gaat mij helemaal niet om de vraag of de evolutietheorie nou ‘de waarheid’ beschrijft of niet, maar als ik dan iemand uit dergelijke kringen hoor zeggen dat zou hij moeten kiezen, hij dan voor het creatonisme zou gaan simpelweg ‘omdat ik daar mee opgevoed ben’, dan zie ik inderdaad geen toekomst voor de wetenschap in amerika. Iets maar aannemen omdat het je wordt verteld, dat is funest voor enige vorm van nieuwsgierigheid die nu eenmaal nodig is om dingen te ontdekken.

Ik vraag mij werkelijk af, wat is het verschil tussen een andere extreme, de islam zoals deze in bepaalde extreme culturen wordt beleden, en het christendom? Een islamitisch kind wordt in sommige landen gedwongen 10 uur per dag de koran te reciteren, dag na dag, jaar na jaar. Als je dat overleeft, ja dan ken je simpelweg niets anders meer dan de koran. Hetzelfde gebeurd vrees ik in de amerikaanse staten waar veel christenen wonen. Zij worden vanaf de geboorte afgeschermd van alles wat niet in het straatje van de bijbel past. Als zij eenmaal volwassen zijn, weten zij dus niet beter, en alles wat de bijbel tegenspreekt spreekt direct hen persoonlijk tegen. Hun persoonlijkheid is als het ware gebouwd op de bijbel, en dat is gevaarlijk. Dat creeert extremisme.

Helaas hebben we dit soort types ook in Nederland, waar minister van onderwijs, cultuur en wetenschap mw. van der Hoeven bepleit dat creationisme in het biologie pakket thuishoort. Het is prima dat kinderen de creationistische denkbeelden gepresenteerd krijgen, maar alstublieft in de godsdienstles waar dit thuishoort, en niet in de biologie klas. Gelukkig is er nog een sprankje hoop. Niet zo lang geleden besloot een amerikaanse rechter dat op een openbare school in Pennsylvania geen creationisme mocht worden onderwezen, omdat dit geen wetenschap is en indruist tegen scheiding van kerk en staat. Bepaalde extremisten hadden hierom gevraagd. Laten we hopen dat dit precedent amerika verlichting zal brengen, en dat het nare christenfundamentalisme niet over zal waaien naar ons eigen Europa.

Vanavond sprak ik daar Muharrem Cengiz, raadslid voor GroenLinks Den Haag, nog over. Hij meende dat het soms wel lijkt of we weer achteruit gaan, in plaats van vooruit. Als voorbeeld vergeleek hij Turkije in de jaren 70 (korte rokjes waren toen betrekkelijk normaal aldaar) met het Turkije van nu (waar hoofddoek weer de norm lijkt te zijn geworden). Zien we hetzelfde gebeuren in amerika, waar de christenen het land terug doen storten in hetzelfde rechtse, racistische en met religie doorspekte land van KKK en homohaat?

Flattr this

One Response to “Christenfundamentalisten”

  1. erik Says:

    vergeet de church of the flying spagetthi monster niet he ;)

Leave a Reply