Als leek in de raadszaal

Terwijl ik dit tik zit ik in de raadszaal van Den Haag (op de publiekstribune), waar momenteel de bespreking van het collegeakkoord ‘meedoen’, opgesteld door PvdA, VVD en GroenLinks, plaats vindt. Ik was al een keer eerder aanwezig bij een raadsvergadering, toen het oude college nog doof was voor de eisen van het actiecomite Haags Luchtalarm, maar dat was maar kort. Nu ik hier wat langer zit en eigenlijk de hele vergadering, die al om half 4 vanmiddag begon (het is nu 6 over 11), meemaak besef ik pas wat een raar circus het eigenlijk is.

Om te beginnen, de orde in de zaal. Het lijkt wel of ik in een collegezaal vol eerstejaars ben aanbeland: men loopt maar wat heen en weer, voornamelijk uit de VVD hoek op de publieke tribune klinkt voortdurend storend gebabbel en gelach, raadsleden lezen de krant in plaats van zich te concentreren op het gezegde, de voorzitter (burgemeester Deetman dus) speelt verveeld met zijn voorzittershamer of gaat uitgebreid met de vinger in de neus terwijl hij verveeld aanhoort wat raadsleden zeggen en zo voorts.

Maar ook inhoudelijk maakte het geheel weinig indruk op mij. De fracties van de collegepartijen gaan niet tot nauwelijks concreet in op de vragen die de oppositie hen stelt, maar herhaalt wat reeds in het collegeakkoord staat geschreven. Natuurlijk wordt ‘mijn’ partij, GroenLinks, bevraagd over het ‘groene hart’ in het collegeakkoord. Terecht wordt gesteld dat dit niet goed naar voren komt, en helaas weet mijn partij mij wat dat betreft ook niet te overtuigen. De opmerkingen van de SP raken verder over het algemeen kant nog wal, en op vragen van het CDA over de luchtkwaliteit reageert de wethouder van Woensel vaag en ontwijkend.

Echt integer kwam het geheel niet op mij over. Voorzitter Deetman is CDA-er maar lijkt wel overgestapt te zijn naar de VVD. De VVD krijgt zondermeer het woord, zonder daarin beperkt te worden door Deetman. Ook smalende opmerkingen van de VVD worden door Deetman met goedkeuring ontvangen, en andere partijen worden kortgehouden. Zoals gezegd, vanuit de publieke tribune klinkt brallend gelach als een VVD-raadslid een andere partij schoffeert.

Mijn vertrouwen in de democratie heeft weer een extra deuk opgelopen. Vooral bij de grotere partijen zie ik een gebrek aan respect voor collega raadsleden en kiezers. Ik denk, dat als kiezers zouden zien hoe de mensen die zij als vertegenwoordigers hebben gekozen zich gedragen, ze zich de volgende keer wel twee keer achter de oren zouden krabben en heel anders zouden stemmen.

Flattr this

Leave a Reply