GroenLinks: Motie van treurnis

Naar aanleiding van het besluit van de TK-fractie van GroenLinks om in te stemmen met een nieuwe missie naar Afghanistan dient Piet Dofferhoff (op persoonlijke titel) onderstaande motie van treurnis in. GroenLinks leden die mee willen ondertekenen, kunnen mailen naar piet -punt- dofferhoff -apestaartje- casema -punt- nl .

Motie van treurnis

Het congres, bijeen op 5 februari 2011,

constateert dat de TK-fractie in overgrote meerderheid steun heeft gegeven aan de missie naar Afghanistan;

meent dat deze missie in de oorlogssituatie in Afghanistan per definitie een vecht- en oorlogsmissie zal zijn;

overweegt dat de fractie dit besluit heeft genomen in het volle besef dat een groot deel van de leden op voorhand tegen welke missie dan ook was en is;

overweegt dat hiermee het belang van de partij ondergeschikt is gemaakt aan de eigen verantwoordelijkheid van de fractie;

constateert dat hiermee schade is toegebracht aan de partij als geheel;

betreurt dat de fractie dit besluit heeft genomen,

en gaat over tot de dagelijkse orde van de politiek.

Piet Dofferhoff
en tenminste 14 andere partijleden

Toelichting:

De fractie heeft zich met loze beloften van de kant van het kabinet, dat er uitsluitend sprake zal zijn van een civiele missie, in een positie laten brengen om voor de missie te (moeten) stemmen. Dergelijke beloften zijn gebaseerd op een papieren werkelijkheid. In verschillende media hebben vertegenwoordigers van de Afghaanse regering en andere Afghaanse autoriteiten verklaard dat, indien nodig, de door Nederland getrainde politie-agenten zullen worden ingezet in oorlogshandelingen. Hiermee wordt de missie een bijdrage aan de (verlenging van de) oorlog.

Bij deze twijfelachtige missie had de fractie de grote weerstand onder de leden het voordeel van de twijfel moeten geven en niet met de missie akkoord moeten gaan. Nu is de eenheid in de partij zwaar aangetast. Terwijl juist met het oog op de komende PS- en EK-verkiezingen die eenheid zeer nodig is. Van de leden wordt gevraagd om zich met volle overtuiging in deze verkiezingscampagne te manifesteren om een meerderheid van de coalitiepartijen in de EK te voorkomen. Met dit fractiebesluit tegen de zin van een groot deel van de leden zal naar onze stellige verwachting de animo onder de leden voor deze verkiezingscampagne sterk zijn verminderd. Dat is wel heel erg zuur voor alle kansrijke PS-kandidaten.

Flattr this

8 Responses to “GroenLinks: Motie van treurnis”

 1. John Swelsen Says:

  Ik wil deze motie wel ondersteunen. Stemmen kan helaas niet tenzij mijn motie voldoende wordt ondersteund en vervolgens aangenomen. Kan ik daar op jullie steun rekenen. Zie http://johnswelsen.web-log.nl/john_swelsen/2011/01/voorstel-motie-congres-groenlinks.html

 2. Alex Temmingh Says:

  Ik kan hier volledig mee instemmen, al vind ik het nog vrij mild geformuleerd.
  Alex Temmingh, GL-lid te Aduard, Groningen

 3. Aaron Says:

  Sorry, treurnis is te slappe hap. Afkeuring is nodig.

 4. Alicekaren Says:

  Ondertekend.

 5. Fennie Stavast Says:

  Beste mensen, @ John, @ Alex, @ Aaron

  Zie voor de motie van AFKEURING middenoosterwerkgroep.groenlinks.nl .
  Op deze deelsite ook veel inhoudelijke bijdragen.

 6. gmc Says:

  @fennie kan op die link de motie niet vinden! wist er nog niet van, maar ik denk dat ik daar ook wel mijn steun aan wil verlenen. heb je een directe link ?

 7. Alex Temmingh Says:

  link is:
  http://middenoostenwerkgroep.groenlinks.nl/

 8. Fennie Stavast Says:

  @ Alex.
  Dank je wel!

  Heb je de deelsite gevonden, dan is ook het artikel “Politici na├»ef over Amerikaanse geopolitieke bedoelingen” in dit verband interessant.

Leave a Reply