Archive for the 'Language' Category

Zullen ze het dan nooit snappen? (groene hart)

Friday, November 30th, 2012

Allerlei nieuwsberichten en roddels doen momenteel de ronde rondom een serieus beveiligingsincident bij het Groene Hart ziekenhuis. Dit ziekenhuis had gegevens van om en nabij ene half miljoen patienten op een onveilige plek opgeslagen. Dit kwam aan het licht nadat een hacker dit had ontdekt en het via een journalist wereldkundig maakte.

Opgepakt

Het ziekenhuis heeft, op aanraden van het NCSC en beveiligingsbedrijf Fox-IT aangifte gedaan en naar aanleiding hiervan is een arrestatie verricht. Of de gearresteerde persoon dezelfde is als degene die het lek wereldkundig maakte, is nog niet bekend.

Als dit wel zo blijkt te zijn, ontstaat er een vervelende situatie. In eerste instantie zou ik geneigd zijn te denken dat wanneer iemand een lek als dit vindt, en dit (na op de hoogte stellen van het ziekenhuis en het NCSC) wereldkundig maakt, dat deze persoon te goeder trouw handelt en geen misbruik van de gegevens heeft willen maken. Kortom, dat we hier met een ethisch hacker te maken hebben.

Wie is hier nu de dader?

Het oppakken van iemand die te goeder trouw een ernstig lek meldt, is de omgekeerde wereld. Een ziekenhuis, dat bij uitstek zorgvuldig om zou moeten gaan met medische gegevens van patienten, dat op totaal onverantwoordelijke wijze prive-gegevens van patienten verwerkt zou flink moeten worden aangepakt.

De hacker die het beveiligingslek vond is nu de gebeten hond: opgepakt en waarschijnlijk een strafblad aan zijn broek. Immers: computervredebreuk is verboden. Of je nu met criminele motieven inbreekt of dat je een lek netjes meldt zonder er misbruik van te maken.

Het bedrijfsleven lost het wel op…

Een tijd terug pleitte ik al voor een platform waar ‘ethische hackers’ een melding kunnen doen van een gevonden lek. Een platform dat onafhankelijk is van overheden of bedrijven,

Destijds was een veelgehoorde reactie van politici dat er bedrijven in Nederland zijn die prima dit soort zaken kunnen aanpakken. Zo’n platform zou dus overbodig zijn, en ethische hackers beschermen zou nergens voor nodig zijn. Want het zijn gewoon criminelen, aldus de politici.

Deze zaak maakt pijnlijk duidelijk waarom dat wel belangrijk is. Het ziekenhuis had een van deze bedrijven (Fox-IT) in de hand genomen om de beveilging op orde te krijgen. Nu is mij niet bekend wat de exacte opdracht van het ziekenuis aan Fox-IT is geweest, maar vast staat dat als je iemand inhuurt je geen ‘silver bullet’ in huis haalt.

Zo was er maanden geleden een incident bij de gemeente Amsterdam, op een site waar burgers digitaal een paspoort konden aanvragen en dergelijke. Daarvoor was al een ander incident in dezelfde infrastructuur aan het licht gekomen. De gemeente had een beveiligingsbedrijf in de arm genomen om het lek te dichten en na te gaan of dat specifieke lek was misbruikt. De conclusie was dat dat niet het geval was, en de gemeente jubelde ‘alles is weer veilig’.

Een kapitale vergissing natuurlijk, want de zeer beperkte opdracht die de gemeente aan het beveiligingsbedrijf gaf rechtvaardigde de conclusie in het geheel niet. En dus was er snel weer een ander lek gevonden. Totdat de gemeente het hele systeem onder de loep neemt (of daar opdracht toe geeft) is er niets te zeggen over de totale veiligheid van het systeem.

Autonome hackers

En daarom is het zo belangrijk dat autonome hackers, die in hun vrije tijd lekken ontdekken, hier zorgvuldig mee omgaan en veilige ICT als doel hebben niet als misdadigers worden behandelt. Want dat schrikt af, en een ethisch hacker zal zich wel twee keer bedenken alvorens een ontdekt lek te melden bij de lekkende organisatie of een overheidsinstelling als het NCSC. En dat betekent dat lekke systemen lek blijven, en dat de kwaadaardige hacker (die uiteraard nergens melding van maakt) onopgemerkt zijn gang kan gaan en (zoals in dit geval) fijn misbruik kan maken van onze medische gegevens.

Gelukkig is er inmiddels een initiatief (dat in de kinderschoenen staat, dat moet gezegd worden) waar hackers anoniem terecht kunnen om melding te maken van gevonden lekken. Bij het hackmeldpunt kunnen dit soort incidenten gemeld worden. Dit initiatief is opgezet door een aantal leden van hackerspace RevSpace in Den Haag en heeft al bijgedragen aan het voorkomen van incidenten waar privacy-gevoelige gegevens op straat lagen. Zonder media-circus, zonder arrestaties. Schoon en doelmatig.

Lastige definitie

Tot slot zou ik nog kort (te kort) in willen gaan op het begrip ‘ethisch hacker’. Want aan de extreme kanten kunnen we ons er wel iets bij voorstellen: iemand die een lek vindt, er niets mee doet en het netjes meldt is ethisch bezig. Iemand die een lek vindt, alle gegevens download, en deze verkoopt aan de oost-Europese mafia is niet ethisch bezig.

Maar iemand die een lek vindt, perongeluk de server laat crashen door een inefficiente download-opdracht uit te voeren om 20GB aan bestanden te verkrijgen, is die ethisch bezig? Had die hacker niet kunnen volstaan met 1 of 2 voorbeelden om zijn bevinding kracht bij te zetten (want helaas worden serieuze meldingen ook vaak weggewimpeld)?

Wat het nog extra ingewikkeld maakt, is dat er naast een hoop lieve mensen in de hacker-gemeenschap ook af en toe een blaaskaak rondloopt, met een te klein ego. Met een motivatie om het eigen ego op te blazen door stoer te doen over wat je allemaal wel niet voor nare dingen op andermans servers kunt uithalen (en ook de daad bij het woord te voegen) bij je in mijn ogen ook niet ethisch bezig.

Om af te sluiten, als blijkt dat de gearresteerde persoon wel degelijk fout bezig is geweest dan lijkt mij arrestatie en bestraffing terecht. We zullen moeten afwachten hoe of wat, want zolang het onderzoek loopt zijn we aangewezen op flarden ‘feiten’ (al dan niet gekleurd door ontbrekende context of ‘journalistieke creativiteit’) en kunnen we dus eigenlijk niets zinnigs zeggen.

Disclaimer

Overigens ben ik zelf niet bij het meldpunt betrokken, mochten de wat meer paranoide lezers onder u denken dat ik als r&d developer bij Fox-IT stiekem meldingen doorspeel. En, deze blog verwoord mijn persoonlijke inzichten en standpunten, niet die van RevSpace, Fox-IT, OHM2013/IFCAT of enige andere organisatie waar ik in welke hoedanigheid dan ook bij ben betrokken.

Flattr this

De hacker gehackt?

Saturday, November 3rd, 2012

Het is inmiddels alweer oud nieuws: begin augustus was er veel ophef in de media over uitspraken van Ronald Prins, directeur van IT beveligingsbedrijf Fox-IT. Prins pleit voor een vergaand recht voor de Nederlandse opsporingsdiensten om ‘terug te hacken’ wanneer in het buitenland computers worden ingezet voor het uitvoeren van criminele activiteiten gericht op Nederlandse burgers. Een controversieel standpunt, dat natuurlijk op de nodige reacties kan rekenen (uiteraard in niet meer dan 140 karakters).

Nadat minister Opstelten (digibeet pur sang) een brief aan de kamer schreef met vergelijkbare plannen, sloeg de vlam natuurlijk helemaal in de pan. Bits of Freedom besteedde aandacht aan de brief op haar website, waarbij net als in de uitspraken en de brief die de aanleiding vormen voor deze reactie wel erg kort door de bocht wordt geredeneerd.

Het voorstel

In de brief van Opstelten aan de kamer wordt voorgesteld om te onderzoeken of de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie meer bevoegdheden kunnen worden gegeven om beveiliging van computers te doorbreken met als doel hier bewijsmateriaal te verzamelen of criminele activiteiten stop te leggen. Ook wordt het ‘helen’ van digitale gegevens, het verkopen van gegevens verkregen door onrechtmatig toegang tot computers of systemen te verkrijgen, genoemd. Dit alles ook, of juist, als het gaat om computers of systemen in het buitenland.

De achtergrond is gelegen in een toenemende overlast van cybercriminaliteit. Diefstal uitgevoerd in het digitale domein, door vaak erg professionele en georganiseerde bendes in met name Oost-Europese en Aziatische landen. Landen waar Nederland, een erfenis uit het verleden, traditioneel weinig juridische samenwerking mee geniet. Opstelten, die zelf geen enkel idee heeft hoe het internet werkt en zich moet behelpen met analogieën in de fysieke wereld om zich een idee te vormen van het digitale domein, constateert met Prins terecht dat de traditionele opsporingsdiensten machteloos staan tegenover deze bendes.

Wilde westen

Lang geleden, toen het internet nog in de kinderschoenen stond, werd het wel eens vergeleken met het Wilde Westen. Een onontgonnen wereld. De verwachtingen waren hoog; een heel nieuw virtueel landschap dat niet gebonden was aan landsgrenzen zou een platform worden voor het vrije woord. Idealisten voorspelden een gouden toekomst. Van het vrije woord is inmiddels niet zo veel meer over op het internet. Maar de landsgrenzen zijn nog altijd irrelevant, en criminelen maken daar dankbaar gebruik van. Je hoeft niet langer naar Nederland om geld van Nederlanders te stelen, als geheime dienst hoef je niet langer een spion naar Nederland te sturen om allerlei interessante informatie over de Nederlandse burgers en de Nederlandse staat te verzamelen.

Justitie en politie blijven echter achter, en zijn gebonden aan de landsgrenzen. Bij strafbare feiten jegens Nederlandse burgers of de Nederlandse staat zijn zij afhankelijk van de samenwerking met vergelijkbare diensten in andere landen. En die verloopt niet altijd soepel, of wordt ronduit geweigerd. Tegen de tijd dat een verzoek om hulp aan het buitenland wordt beantwoord, is de crimineel al lang gevlogen. Het internet is dus voor de criminelen nog steeds het Wilde Westen: een vacuüm waarbinnen de kwaadwillende ongehinderd zijn snode plannen kan uitvoeren, met hier en daar een machteloze sheriff die krampachtig zijn stadje probeert te verdedigen tegen het boeventuig.

Terughacken

Het is dan ook niet zo vreemd dat Opstelten graag iets wil doen om ons, Nederlandse burgers maar natuurlijk ook de staat, te beschermen tegen dit boeventuig. Het is ook niet vreemd dat Prins, directeur van Fox-IT, graag ziet dat er kan worden opgetreden tegen deze praktijken. Wie zich wil beschermen, en daarbij hulp zoekt van bijvoorbeeld bedrijven als Fox-IT, ITSX, Madison Gurkha en noem ze maar op krijgt vaak nee op het rekest. De bedrijven worden overspoeld door verzoeken van bedrijven en organisaties die last ondervinden van cybercriminaliteit en hebben geen ruimte meer voor nieuwe klanten. Maar ook de autonome hackers merken dat er veel behoefte is aan bescherming, via bijvoorbeeld hackerspaces.nl krijg ik regelmatig verzoeken van instellingen die hulp willen bij het beveiligen van IT infrastructuur. Er is simpelweg niet genoeg mankracht beschikbaar om de tsunami (om maar eens een klassieke woordkeuze te gebruiken) te stoppen.

Door alleen de symptomen aan te pakken (beetje patchen hier, pentestje daar, adviesje zus, audit zo) sla je geen bres in de aanhoudende golf van oplichterij en computerinbraken. Is terughacken dan wel een oplossing? Het is mijns inziens wel een verruiming van de blik in de goede richting. Niet naar de gevolgen kijken, maar naar de bron. Immers, zolang de bron niet opdroogt blijft het dweilen met de kraan open.

Toch vind ik de voorstellen op zijn minst vreemd te noemen. Op de site van Fox-IT wordt een vergelijking getrokken met het internationaal zeerecht. Wanneer in de internationale wateren, die volgens internationale afspraken niet bij het grondgebied van een bepaald land horen, misdaden worden gepleegd is een land gerechtigd daar tegen op te treden. Deze vergelijking gaat, zoals zo veel vergelijkingen die proberen het digitale uit te leggen door vergelijkingen te maken met het fysieke, echter mank. Het voorstel gaat niet over internationale wateren, maar gaat expliciet in op het plegen van strafbare feiten door Nederlandse ambtenaren op buitenlands grondgebied.

Terecht geeft Bits of Freedom in haar reactie aan dat dit precedenten schept, en wel eens tegenaanvallen zou kunnen provoceren. Maar tegelijkertijd spreekt uit de reactie van Bits of Freedom een hoop naïviteit, door te denken dat er nu al niet door buitenlandse mogendheden actief informatie wordt verzameld (van economische of politieke aard) door op Nederlandse systemen in te breken. Het gros van de computers bij mensen thuis is voorzien van 1 of meerdere virussen, waardoor hele maffia-organisaties letterlijk mee kunnen kijken met je banktransacties.

Hypocriet

Het is eigenlijk een beetje een raar spelletje geworden. Een jaar terug riepen we vanuit de Nederlandse hackergemeenschap nog om een vergelijkbare bevoegdheid. Goedbedoelende ethische hackers durven vaak geen bevindingen te melden over systemen die slecht beveiligd zijn, uit angst voor juridische represailles. Ik liep zelf voorop in de roep om een juridische bescherming voor deze consciëntieuze hackers. Vanuit overheidswege en de grote bedrijven was het protest niet van de lucht. “Een vrijbrief om te hacken”, daar was de gevestigde orde bang voor.

Nu zijn de rollen omgedraaid. De gevestigde belangen hebben door dat het allemaal niet zo zwart-wit is gesteld, en willen nu zelf rechtsbescherming voor iets wat in feite op hetzelfde neerkomt. En vanuit de hackercommunity en privacy-voorvechters horen we nu hetzelfde “Een vrijbrief om te hacken! Schande!”.

En nu?

En nu wacht ik bevend op het wetsvoorstel dat Opstelten (mocht hij zoals verwacht in het nieuwe kabinet wederom aan de bak mogen als minister van Justitie & Veiligheid) gaat presenteren. Voorstanders van dit proefballonnetje herhalen regelmatig dat een dergelijke wet zorgvuldig moet worden toegepast, en alleen in ernstige gevallen mag worden aangeroepen. De vraag is dan automatisch wat een ernstig geval is. Of belangrijker nog: wie bepaalt wanneer een geval een ernstig geval is.

En hoe denken voorstanders van deze wet over andere landen die mogelijk ook zo’n wet aan gaan nemen? Accepteren wij als land dan dat bijvoorbeeld China bij ons mag inbreken om de daar geldende wetten te handhaven? Dat betekent dan dus dat bijvoorbeeld het verwijderen van informatie die kritisch is tegen het Chinese regime ook fair game is. Is dat wenselijk? Ik denk het niet.

De wet is in mijn ogen dan ook een slecht idee, en Opstelten is de laatste die ik vertrouw om hier een zorgvuldig en werkbaar voorstel van te maken. Toch zie ik wel een lichtpuntje. Het voorstel, en de bijbehorende provocerende stellingen van bijvoorbeeld Prins, kunnen gebruikt worden als een aanknopingspunt om nu eens echt na te denken over cybercriminaliteit.

Tegen, maar dan?

Hackers zijn er in alle soorten en maten, en binnen de gemeenschap loopt het spectrum uiteen van knutselaars tot sterk ideologisch gemotiveerde politieke dieren. De techneut voert echter de boventoon, en vanuit die hoek is cybercrime vooral een technische puzzel. Het ontbreekt wat dat betreft erg aan visie over het grotere geheel, in mijn ogen. Want wat is het antwoord op cybercrime vanuit de hackercommunity? Zero-days vinden? Linux installeren? Lachen om die domme gebruikers die hun computer niet goed kunnen beveiligen?

Dus, hackers, wat vinden we? Ja, we zijn tegen dit ondoordachte en gevaarlijke wetsvoorstel. Maar zijn we meer dan alleen tegen? Ik heb het vaker gezegd: hackers vormen het technologisch geweten van de samenleving. Welnu, wat vind ons geweten van de wetteloosheid die het internet mogelijk maakt? Hebben we een antwoord op een reëel probleem: identiteitsdiefstal en oplichting. Of vinden we het eigenlijk wel prima, en is het een prijs die we graag (laten) betalen voor privacy?

Flattr this

Resistance is futile

Tuesday, July 10th, 2012

This afternoon over lunch, my company at the table was discussing blogging and thus I was remined of my lack thereof. Of course, it is the most prevalent cliche excuse abound, but yes: I’ve been busy. Let me quickly fill you in on the past months and then go into my current most addictive passion: OHM2013 (the sequel to HAR2009). Just to be sure, as this is my personal blog the below is all my own opinion & observations and doesn’t reflect the opinion of my cats, the companies I work for, the board of Stichting IFCAT Foundation or any deity whatsoever.

What have I been doing?

Last month I started a new job. No more freelancing for me, I was totally fed up with the acquisition part of it and needed some stability income-wise. I’m now developer crypto & high security with Fox-IT, a move I had not anticipated a few months ago. Although I should have seen it coming, since about half of my friends and acquaintances seem to have been recruited by them in recent months. Anyway, that meant I had to finish up some important work at the Digital Methods Initiative, where I was part-time employed before. In between, the usual stream of requests from journalists and documentary makers, being an extra in the upcoming Blender open movie (codenamed Mango) and more distractions.

So that had me tied up for a while, and at the same time things were gearing up for OHM2013. At first we kinda took it slow, but now we’re switching to full pre-event modus. And that means that apart from the $dayjob, any spare hour I can find is spent preparing for this next edition of the 4-yearly Dutch hackercamps. Meanwhile, I had some other projects that demanded plenty of time. There was Limesco. The radioshow. Electronics- and software-projects I was working on. But time has come: I’m suspending all activity on other projects to focus fully on OHM2013 now.

OHM2013

Rumour has it that various interested parties are observing a lack of info coming forth the current OHM2013 core group, and I must agree. That has been intentional though: there are a few brilliant camps coming up these months (of which I’ll visit haxogreen, eth0:2012 summer and EMFcamp, and so should you!) and I think they deserve the full beam of the spotlight. However, I can also understand that people are eager to know more about what’s going on. I will try to keep up with some informal blogs from time to time on what I am doing with regards to OHM2013, to hopefully fill that gap.

The first part of such an event is as always: location, location, location. Together with a great bunch of volunteers, we have been looking over many potential event locations. It’s been difficult, surprisingly, to find the perfect location but I believe we have settled on one that comes close. It is a bit too early to tell you all where it will be, what with the negotiations still going on at this point. However, keep an eye on the OHM2013 site, it is quite realistic that the official announcement will be on there within weeks.

Also not official, but pretty much decided is the date. If all goes well, we should end up with july 31st until August 4th 2013. Statistical data seems to suggest these days give the best probabilities for nice weather, so what could possibly go wrong? This also doesn’t overlap with too much other relevant events.

So currently, I am mostly busy finalizing the formal details regarding the terrain: a contract, permit and what have you. Meanwhile, the proto-NOC is already putting focus on finding out options for the uplink. Preparations for the program committee (nay, content committee) are also well under way and various people are joining the effort to bring a diverse and inspiring line-up of lectures and workshops. One thing I wanted to try this time, and has been met with approving nods so far, is an ‘off the record’ track. Lectures to be scheduled in a tent where there is no recording equipment, no P/A and a strong request to not record or report on the content of the lectures. This will hopefully accommodate those lectures that bring some interesting and hard-core content, but are reluctant to jump on the fully open and public space that these events have become over the decades. Curious to see how that is going to work out, and if there is even a demand for such a stage among potential speakers.

Community

I have said it before, but I will repeat it once more: it is great to see all the enthusiasm among the community about OHM2013. Even better is that when thinking about the essential teams that it is not difficult to find the people with experience to head those teams. Slowly, the team-leads are reporting for duty. If all is well, Eelco (who is in charge of leading the teamleads :) will soon put more info on that on the wiki.

After HAR2009 we have witnessed a huge growth in hackerspaces being founded in The Netherlands and Belgium specifically. I have no doubt this can be led back to the great fun those founders had at HAR2009. This network of ‘hacker branch offices’ provides an awesome backbone to our community. And I have made it my personal mission to have OHM meetings in each and every Dutch hackerspace in the next months. So far we have had board meetings at Sk1llz, RandomData, Bitlair and  RevSpace. At TechInc we have had a location team meetup, and of course there was the kick-off party at Hack42.

Apart from all the volunteers in those teams, these events never happen without the sponsorship of a number of friends. Now that we have more concrete plans regarding the location, date and (as a corollary) the budget, efforts to secure enough support to make ends meet and keep ticket prices well-affordable are about to start up.

And now..

..i’m going back to work! Plenty of things to organize. Hope you enjoyed this blog post and that it squelched some of that thirst for information!

Flattr this

How lack of sleep turned my vision red (or: combating insomnia with science)

Saturday, October 22nd, 2011

If, like me, you tend to suffer from sleeplessness you will know it can be exhausting; being awake until the early morning, knowing the number of hours until the alarm buzzes is rapidly decreasing. Staying up late and waking up late might seem like a solution, but it only gets more exhausting. As it turns out, knowing the role a hormone named melatonin plays in your natural wake-sleep cycle enables you to take action to change some of your habits to induce better, more and healthier sleep.

Now, melatonin is the opposite of adrenaline. The latter has an effect of making you more aware, short-cutting the rational mind and switching back to your pre-historic instincts. Melatonin, however, is a hormone produced by the pineal gland somewhere in the middle of your brain and leads to calmness and sleepiness.

Normally, the production and re-uptake of melatonin is synchronous with sunset and sunrise. When the sun rises, the blue and to a lesser degree the green light (or more precisely, light with a wavelength above 530nm) on your retina will inhibit the production of melatonin. In the absence of such light, melatonin is produced and makes one sleepy.

Delayed inhibitation

Now, it is not as simple as stated above of course. For one, melatonin is produced from serotonin, a neurotransmitter that is associated with mood. Depression is caused by a lack of serotonin (in many cases because the serotonin re-uptake is too active or due to a lack of physical activity during the day), so it is no surprise that both insomnia and depression go hand in hand.

Some people also have a delayed inhibition, either by some internal cause but usually due to external light. Especially within IT, people tend to stay up late and sit behind their laptop screens. And guess what, these emit the green light inhibiting the production of melatonin!

Reprogramming the brain

There are various methods one could utilize to help the brain stay in sync with the day and night outside. In many countries, melatonin supplements can be bought (over the counter or in higher dosage with a prescription). Since melatonin is a hormone produced by the body, it is relatively safe to take synthesized melatonin from these supplements.

While these can be very effective (I have found very positive effects with a dosage of 3mg, although off-the-shelf dosage is usually around 0.1mg), there has been very little study regarding the long-term effects. Given that the role in the circadian rhythm is just one of many for melatonin, it might be wise to exercise some caution.

Reprogram your brain

A better and more natural way of resetting your biological rhythm is to pay attention to the light in your environment. This starts in the morning (yes, waking up properly is an important condition for a good nights rest). When you wake up, stare outside for 5 to 10 minutes and get a good dose of green light. This will reset your pineal gland, and stop the production of melatonin.

In winter, it might still be dark when you get up. In that case, you might want to consider getting a full-spectrum lamp, or at least a lamp that has as significant amount of greens and blues in its spectrum. Fluorescent lighting might also do the trick, but be aware that these normally produce very narrow spikes in the visible spectrum on the green, blue and red wavelengths and might therefore be less effective.

Software to make you sleep better

In the evening, a good start is to do the inverse: dim the light, use incandescent light which tends to lack greens and blues. But also take a look at your computer or laptop screen. This is a very rich source of green and blue light, so staying up late behind your laptop will inhibit the onset of melatonin production and delay your sleepiness.

One, quite ridiculous, suggestion is to stop working on your laptop an hour before you plan to get to sleep. I know, it’s heretic. Luckily, we can be a bit smarter about it by simply reducing the green and blue emitted from the screen!

Until recently I used the compiz compositing window manager for the sole reason that it let’s me apply a rendering function to my screen. Rendering functions are transformations applied within your graphics card that combine the red, green, blue and alpha value your software draws on the screen into the output you see.

Compiz has a ‘color filter’ plugin, which can be used to apply a rendering filter. I wrote a simple rendering function (in GPU assembly) that averages the red, green and blue channels and then writes this average to the red channel (leaving the blue and green channel dark). This has the effect of making your desktop monochrome, like a black-and-white tv but with red light instead of white.

This worked wonders. Next to dimming the roomlights in the evening, switching to this red view had a great effect on my ability to fall asleep.

But, recently I switched to xmonad; is a much more rudimentary and efficient window manager. It does support compositing somewhat, but only for useless effects such as transparent terminal backgrounds.

After discussing the matter at my hackerspace, I was put onto the path forward. To start with, one can use gamma correction to color-shift the image on the screen. This is a tedious process though, and getting it right requires some insight in how gamma-values actually influence color.

Luckily, there is software that takes care of all of that. The first I tried was f.lux, but it wasn’t optimal. For one, it was not open source, you could only get a binary. But more annoying, I tend to have at least 2 monitors and f.lux only works on one. So while my laptop screen would redshift, my external screen wouldn’t and the effect would be ruined.

But a bit of additional research led me to redshift. This is open-source and available in most linux distributions (for eg., apt-get install redshift in debian, or apt-get install gtk-redshift to get the applet as well).

I start it after I log in to an X session  (a windows version is available as well) and tell it where I am (by specifying latitude and longitude). It then knows when sunset and sunrise take place, and starts shifting the color of my display in small steps towards less green and blue and more red in the evening and back to the normal whiteness again in the morning.

Note that your phone also is a source of melatonin-production-inhibiting light. If, like me, you tend to check some rss feeds and maybe twitter in bed before you close your eyes, consider using something to redshift your phone display in the evening. Personally, I use an android phone with Cyanogenmod. This aftermarket firmware for your android phone already contains something called ‘rendering effects’. I placed a widget on my home screen that lets me choose between normal and ‘monochrome red’.

Good night, sleep well

The body is an intriguing complex of interacting processes, and while the above tends to work out really well it is not the panacea of sleep problems. There are many other interactions that may interfere with your ability to get a good healthy night of sleep.

For example, depression is known to cause a lack of serotonin and therefore may lead to decreased melatonin production. However, an unhealthy sleep rhythm (not in sync with planetary movement) has again a catalytic effect on depression.

I found that the above techniques (look into the light in the morning, redshift in the evening) greatly increased my ability to sleep at the right times and long enough, and be awake during the day without having to rely on stimulants. I feel more energetic and migraine has become a rare event as opposed to a weekly recurring disaster.

Your mileage may, of course, vary. But just give it a try. And let me know!

Ps: if you use caffeine to wake up in the morning or stay up late, disregard the above entirely; your circadian rhythm is too fucked up and the effects of my advice will likely be unnoticeable.

Flattr this

Hackers: vriend of vijand?

Friday, October 14th, 2011

On thursday October 6th I spoke to a diverse audience of ICT managers and engineers representing Dutch companies and governmental organisations to evangelize about hacking and the hacker community in The Netherlands on the Heliview Cyber Security conference. A recording of the audio and the slides are available for your viewing pleasure:

If your browser does not support video or ogg/theora, you can download the video directly. An overview of ogg/theora capable video players for various platform can be found on the Xiph wiki.

Flattr this