Archive for September, 2008

Todays art: eerste impressie

Saturday, September 27th, 2008
Byetone
Byetone bereikt maat 666

Zo, todays art is weer van start gegaan. Om 20.01 uur gaf Jetta Kleinsma op Den Haag CS het startsein door op een conducteursfluitje te blazen. Vervolgens genieten van een concert waarbij het station als instrument diende: met microfoons werden geluiden van rails, treinen, reizigers en wat dies meer zij opgepikt en door een stapel electronica onder controle van de artiesten tot een symphonie (volgens sommigen cacaphonie) omgevormd. Erg mooi, ik hoop dat daar nog een cd van uit komt!

Ik ga niet eens proberen op te sommen wat er allemaal te zien is. Een 20-tal lokaties in de binnenstad doen weer dienst als podium voor hedendaagse kunst: muziek in zalen als de Anton Philipszaal en de Nieuwe Kerk, dans in het theater a/h Spui, audiovisuele installaties en vertoningen in het filmhuis en ga zo maar door.

Enkele hoogtepunten van deze eerste avond: bovenaan de trap van het Spuiplein een tweetal tesla-zuilen waar de vonken overspringen. De frequentie van de vonken wordt zo geregeld, dat er tweetonige muziek wordt voortgebracht. Eerder op youtube gezien, in het echt erg gaaf!

In de Nieuwe Kerk zagen we Byetone, een audiovisuele performance waar de muziek wordt gevormd door pure sinus-golven te combineren. Wie wel eens een sinus op 20hz door een set goeie speakers heeft gespeeld kan zich iets voorstellen bij de kracht van de bass. ‘Rez on steroids’, zo zou ik het willen omschrijven. Wederom: erg gaaf!

In het filmhuis een aantal meditatieve installaties en vertoningen, maar ook een ‘dependance’ van het nemo festival: audiovisuele producties. Honden gefilmd met een hoge-snelheids camera, supervertraagd afgespeeld. Apocalyptische computer-gegenereerde korte films, noem het maar op. Lekker even achterover genieten.

De avond afgesloten met disco in het paard. Het feest gaat daar nog wel even door, ik moet toch maar gaan slapen want morgen (straks) staat er weer wat politiek op het programma: de regiobijeenkomsten van het toekomstcircus van GroenLinks. En ik heb al zo weinig geslapen deze week!

Flattr this

Algemene beschouwingen

Thursday, September 25th, 2008

Sinds lange tijd, eigenlijk voor het eerst sinds onze nieuwe burgemeester, was ik weer eens in de raadszaal van Den Haag. Vanavond voor de algemene beschouwingen (het bespreken van de begroting dus).

De vergadering begon met een emotioneel pleidooi voor het behoud van ID-banen. Het Haags Sociaal Beraad probeerde aan de wethouders en raad duidelijk te maken dat de mensen die ID-banen hebben onmisbaar zijn voor de sociale cohesie. Een van hen kon haar verhaal vanaf het spreekgestoelte niet afmaken, omdat ze in snikken uitbarste dat haar baan verloren zou gaan. Ik vrees dat het de kille rekenmeesters van VVD en PvdA weinig zal doen.

Het debat begint mat. Het CDA houdt een pleidooi voor normen, waarden en ‘christenmigranten’. Deze zouden om een of andere reden beter zijn dan andere migranten.

De SP is tegen, tenminste dat is wat ik uit het onbegrijpelijke verhaal van mw. Gyömörei haal. Waartegen precies wordt ook niet duidelijk.

Enigszins verassend toch: de PvdA pleit ineens voor de autoloze zondag, terwijl zij deze in het verleden toch altijd blokkeerde. De rest van het verhaal blijft niet hangen.

D66 is blij, dat na ferm optreden van deze fractie, de tuctucs voor Den Haag bleven behouden, maar maakt zich zorgen voor het voortbestaan van deze commerciele activiteit.

De islamdemocraten pleiten voor hagelwitte zebrapaden en het repressief aanpakken van kleine kerngroepen problematische jongeren met een marrokaanse achtergrond. Hier dreigt het nog even op een debat uit te lopen, maar wat de verschillende mensen die een interruptie plegen en de ID zelf nu eigenlijk verstaan onder repressie wordt niet duidelijk, mischien moet de AIVD in aktie komen?

De VVD steekt de loftrompet over privatisering en marktwerking: het busvervoer in de regio is goedkoper en beter voor de reiziger (of zal dat dan tenminste worden). Correcte interruptie van de SP: het zijn wel de chauffeurs die langer moeten werken voor minder geld. Iemand betaald uiteindelijk de prijs. Toevallig ken ik iemand die als buschauffeur werkt, en ik weet dus dat dit soort bezuinigingen (want dat is in feite wat er gaande is) toch al gauw over de ruggen van het personaal gaan.

CU-SGP fulmineert tegen prostitutie, coffeeshops en krakers, en eindigt met een preek waar je haren van overeind gaan staan. Het is bijna een opluchting wanneer (voorheen) LPF-er vd Velde aan het woord komt, totdat hij aankondigt een sprookje te hebben geschreven. Alsof hij het met Pijl van de CU-SGP heeft afgesproken, deze had ook al een verhaal, over een fictief christelijk gezinnetje en hun wel en wee. Moet dat nu perse? De moraal van het verhaal is, geloof ik, dat dhr vd Velde de PvdA van corruptie beticht.

En dan toch eindelijk, na bijna 4 uur: onze plaatsvervangende fractievoorzitter David Rietveld (GroenLinks dus). Als collegepartij kun je verwachten dat de oppositie gaat hakken. Dat geld zeker voor GroenLinks, vaak het ‘groene randje’ van dit PvdA+VVD college genoemd. De zaal veert op, David heeft de lachers op zijn hand. Maar zijn betoog is meer dan een grappig verhaal: GroenLinks wil aangeven dat wat goed gaat niet opvalt. Flinke investeringen in bv. windmolens en bomen, beleid om vervuilende auto’s te weren uit de Haagse binnenstad, de WMO. Ik geef toe, het verhaal is behoorlijk rooskleurig. De interrupties worden echter geniaal gepareerd, en het verhaal blijft overeind zelfs onder de zuuraanvallen van SP, Haagse Stadspartij en CDA. Well done!

Na 4 uur verslapt de aandacht, zowel bij de raadsleden als bij het publiek. Het betoog van solidair nederland gaat dan ook volkomen aan me voorbij, en ook het gortdroge monotone verhaal van de politieke partij Scheveningen gaat grotendeels aan de meeste aanwezigen voorbij, mede omdat inmiddels de vips (raadsleden, pers en fractiemedewerkers, gewone burgers zoals ik mogen gewoon creperen) worden gefetteerd met drankjes en hapjes.

Nadat Joris Wijsmuller, Haagse stadspartij, mededeelt dat hij geen behoefte voelt als laatste nog een uitgebreid verhaal te houden, wordt de vergadering geschorst. Voor mij het moment om langzaamaan de zaal te verlaten en richting huis te gaan. Wat volgt is het antwoord van de wethouders op de gestelde vragen, uiteraard voorzien van de nodige interrupties van de raad. Daarna volgt nog een tweede termijn van raadsleden gevolgd door college.

Terwijl ik naar huis fiets en raad/college zich opmaken voor een lange nacht, zie ik om mij heen dat de kunst bezit neemt van de stad. In het stadhuis reeds staan de eerste installaties, de bibliotheek wordt verlicht door krachtige beamers, het spuiplein en de route naar het station staan vol kas-achtige constructies en het centraal station is voorzien van speakers en verlichting: morgen wordt daar todays art geopend!

Flattr this

Vrij wifi in het stadhuis? Toch niet helemaal..

Thursday, September 25th, 2008

In plaats van te vertrouwen op mijn UMTS verbinding, dacht ik vanavond eens via het gratis wifi in het stadhuis verslag te gaan doen van de raadsvergadering. Helaas, wat blijkt, het stadhuis past censuur toe: ik mag mijn eigen blog niet eens bezoeken. ‘Marijuana sites’ worden niet ondersteund.

Marijuana site?? Mijn weblog?? Ik heb het mischien 1 keer over wiet gehad, maar als dat een criterium zou zijn, zouden de sites van alle landelijke dagbladen ook op de zwarte lijst moeten staan.

Ik zal eens gaan uitzoeken wat hier achter zit, en welke sites er nog meer geblokkeerd worden. Want de censuur geld niet alleen voor de publieke wifi, maar ook voor medewerkers en fracties in het stadhuis.

Ik voel me natuurlijk wel vereerd. Blijkbaar is mijn mening het censureren waard!

De censuur is gelukkig redelijk eenvoudig te omzeilen door een tunnel te graven naar een machine buiten het stadhuis, en alle verbindingen daarlangs te laten lopen. Wellicht later hier een handleiding voor de argeloze computergebruiker op het stadhuis.

Flattr this

TWiki moving forward, surprising summit results and embarrassed TWiki.net CEO

Tuesday, September 16th, 2008

Right before my short holiday in Germany (great country, they know their trains very well), i decided to hop by on friday afternoon at the Berlin TWiki community summit, which had been going on for a day already at that point. The stakes were set high: as a result of TWiki.net’s hi-jacking of the open source project a fork was in the air. An ultimatum was set: succumb to our demands or we fork. Needless to say, a fork would reflect bad on TWiki.net and would make their investors frown.

The day before, i was on the phone following the proceedings in Berlin via tele-conference facilities. I wish I had been there: TWiki.net CEO Tom Barton was reported to be utterly surprised by the unequivocal hostility in the community towards TWiki.net. It must have been quite an embarrassing affair for the CEO: should he not have known his technical lead and community liason had squandered their trusth-worthiness with the community? Perhaps he did, and the embarrassement was mere acting in order to continue singing the old song: ‘give us some time we will work things out’. It does indicate that TWiki.net is clearly not an active part of the TWiki community.
Anyway, the summit brought a lot of unexpected and very positive results! Founder Peter Thoeny has dropped his demand to be the ‘benevolent dictator for life’, and there is even an opening for a TWiki foundation. The committee that Peter appointed to iron out the governance issues has been replaced by a more democratically chosen team, with surprising new blood Adam Hyde (whom I already met a couple of times in Amsterdam).
But some issues are still in the air: founder Thoeny is regarded the ‘chief TWiki evangelist’ and is thus allowed to continue to bring a mixed message. While evangelizing the open source project, he will at the same time advertise his own company. The distinction will remain unclear in that regard, i fear. More importantly, there is the trademark-issue. Thoeny owns the TWiki trademark, and now demands that any mention of the TWiki project in online media is accompanied by a link to TWiki.net. This is unfair competition, and to me totally unacceptable.

So some key facts remain hanging in the air. Despite the intented ultimatum (‘resolve things at the summit or we fork’), TWiki.net and Peter Thoeny have been granted yet another period of delay. Discussion around some key issues continues, without any involvement from Thoeny himself, just as it has been in the past years. His passive attitude paralyzes the community once more.
At the end, Martin Seibert asked me “will you be back on board?”. I could not give a positive answer to that question, not just yet. I answered that I will start to get involved again, read up on the latest discussions, maybe pinch in a comment here or there. But as the mixup between the TWiki open source project and the commercial entity TWiki.net is still not resolved to my satisfaction, i don’t see an opening to start contributing actively yet. I look forward to seeing results that fullfill the promises made at the summit.

Flattr this

Vrijbit roept op tot deelname aan de demonstratie/manifestatie

Tuesday, September 16th, 2008

VOLKSOPSTAND 2008

De nog maar pas opgerichte vereniging Vrijbit organiseert op zaterdag 11 oktober 2008 van 12:00 tot 17:00 uur de ludieke protest manifestatie ‘Volksopstand2008’ op het Plein in Den Haag.

Volgens de organisatoren is de aanleiding van deze demonstratie / manifestatie het steeds verder inperken van het burgerrecht op privacy in Nederland. In de afgelopen jaren zijn de door onze ouders, grootouders, en overgrootouders verkregen burgerrechten steeds vaker onder spanning komen te staan. Veelal onder het mom van de bestrijding van zware criminaliteit, kinderporno en terrorisme, in de wens naar een veiligere samenleving. Hierbij is de balans tussen veiligheid en burgerrechten zo verstoord dat we afsteven op een samen
leving gebaseerd op angst en wantrouwen.

De organisatoren willen door middel van voorlichting en ludieke acties het publieke bewustzijn vergroten. Ze willen aandacht vragen voor het privacy vraagstuk in het algemeen, en dat vanuit zoveel mogelijk hoeken belichten. Diverse politieke en maatschappelijke organisaties zullen hun steun verlenen aan de demonstratie.

Wereldwijd zullen op deze dag onder de noemer ‘Freedom Not Fear’ in tientallen landen acties plaatsvinden in een roep vanuit de bevolking voor meer democratie, voor vrijheid van meningsuiting, voor mensenrechten en burgerlijke vrijheden, en tegen censuur, massa toezicht en het grootschalig opslaan van alle mogelijke persoonsgegevens.

Directe aanleiding voor het initiatief van de Volksopstand waren de vingerafdruk plannen van de overheid,de wetsvoorstellen om een database aan te leggen met daarin de vingerafdrukken van alle Nederlanders vanaf zes jaar, de opname van vingerafdruk
ken in de paspoorten en ID kaarten per 28-6-2009 en de plannen om op straat direct van mensen waarvan men de identiteit graag wil weten ter plaatse vingerafdrukken te kunnen laten afnemen.

Vrijbit wil dat deze demonstratie / manifestatie de aanzet zal geven tot een grote onafhankelijke, structurele burgerrechten beweging die zich voor de langere termijn kan inzetten voor het behoud van burgerrechten op privacy in de ruimste zin van het woord. De vereniging Vrijbit heeft de ambitie om hierin een overkoepelende functie te gaan vervullen. Hoe meer mensen deze beweging steunen des te lastiger het wordt voor politici om de burger te negeren.

Vrijbit roept daarom iedereen op om door massaal naar de Volksopstand2008 te komen, te laten zien dat burgerrechten belangrijk zijn!

De sleutelwoorden van deze dag zijn: Ludiek protest, Voorlichting, en Samenwerken.

Iedereen die in Nederland actief is op privacy gebied, en een boodschap uit wil dragen krijgt daartoe op 11 oktober de kans. Informatie stands vormen een heuse privacy markt, waar in
formatie over privacy schendende en privacy beschermende maatregelen te verkrijgen is, en waar pro-privacy organisaties zich anderszins in de kijker kunnen zetten. Het programma is volop in voorbereiding een samenvatting daarvan vind u op www.volksopstand2008.nl [1].
Voor meer informatie zie www.vrijbit.nl [2]
Links:
——
[1] http://www.volksopstand2008.nl/
[2] http://www.vrijbit.nl/

Flattr this