Algemene beschouwingen

Sinds lange tijd, eigenlijk voor het eerst sinds onze nieuwe burgemeester, was ik weer eens in de raadszaal van Den Haag. Vanavond voor de algemene beschouwingen (het bespreken van de begroting dus).

De vergadering begon met een emotioneel pleidooi voor het behoud van ID-banen. Het Haags Sociaal Beraad probeerde aan de wethouders en raad duidelijk te maken dat de mensen die ID-banen hebben onmisbaar zijn voor de sociale cohesie. Een van hen kon haar verhaal vanaf het spreekgestoelte niet afmaken, omdat ze in snikken uitbarste dat haar baan verloren zou gaan. Ik vrees dat het de kille rekenmeesters van VVD en PvdA weinig zal doen.

Het debat begint mat. Het CDA houdt een pleidooi voor normen, waarden en ‘christenmigranten’. Deze zouden om een of andere reden beter zijn dan andere migranten.

De SP is tegen, tenminste dat is wat ik uit het onbegrijpelijke verhaal van mw. Gyömörei haal. Waartegen precies wordt ook niet duidelijk.

Enigszins verassend toch: de PvdA pleit ineens voor de autoloze zondag, terwijl zij deze in het verleden toch altijd blokkeerde. De rest van het verhaal blijft niet hangen.

D66 is blij, dat na ferm optreden van deze fractie, de tuctucs voor Den Haag bleven behouden, maar maakt zich zorgen voor het voortbestaan van deze commerciele activiteit.

De islamdemocraten pleiten voor hagelwitte zebrapaden en het repressief aanpakken van kleine kerngroepen problematische jongeren met een marrokaanse achtergrond. Hier dreigt het nog even op een debat uit te lopen, maar wat de verschillende mensen die een interruptie plegen en de ID zelf nu eigenlijk verstaan onder repressie wordt niet duidelijk, mischien moet de AIVD in aktie komen?

De VVD steekt de loftrompet over privatisering en marktwerking: het busvervoer in de regio is goedkoper en beter voor de reiziger (of zal dat dan tenminste worden). Correcte interruptie van de SP: het zijn wel de chauffeurs die langer moeten werken voor minder geld. Iemand betaald uiteindelijk de prijs. Toevallig ken ik iemand die als buschauffeur werkt, en ik weet dus dat dit soort bezuinigingen (want dat is in feite wat er gaande is) toch al gauw over de ruggen van het personaal gaan.

CU-SGP fulmineert tegen prostitutie, coffeeshops en krakers, en eindigt met een preek waar je haren van overeind gaan staan. Het is bijna een opluchting wanneer (voorheen) LPF-er vd Velde aan het woord komt, totdat hij aankondigt een sprookje te hebben geschreven. Alsof hij het met Pijl van de CU-SGP heeft afgesproken, deze had ook al een verhaal, over een fictief christelijk gezinnetje en hun wel en wee. Moet dat nu perse? De moraal van het verhaal is, geloof ik, dat dhr vd Velde de PvdA van corruptie beticht.

En dan toch eindelijk, na bijna 4 uur: onze plaatsvervangende fractievoorzitter David Rietveld (GroenLinks dus). Als collegepartij kun je verwachten dat de oppositie gaat hakken. Dat geld zeker voor GroenLinks, vaak het ‘groene randje’ van dit PvdA+VVD college genoemd. De zaal veert op, David heeft de lachers op zijn hand. Maar zijn betoog is meer dan een grappig verhaal: GroenLinks wil aangeven dat wat goed gaat niet opvalt. Flinke investeringen in bv. windmolens en bomen, beleid om vervuilende auto’s te weren uit de Haagse binnenstad, de WMO. Ik geef toe, het verhaal is behoorlijk rooskleurig. De interrupties worden echter geniaal gepareerd, en het verhaal blijft overeind zelfs onder de zuuraanvallen van SP, Haagse Stadspartij en CDA. Well done!

Na 4 uur verslapt de aandacht, zowel bij de raadsleden als bij het publiek. Het betoog van solidair nederland gaat dan ook volkomen aan me voorbij, en ook het gortdroge monotone verhaal van de politieke partij Scheveningen gaat grotendeels aan de meeste aanwezigen voorbij, mede omdat inmiddels de vips (raadsleden, pers en fractiemedewerkers, gewone burgers zoals ik mogen gewoon creperen) worden gefetteerd met drankjes en hapjes.

Nadat Joris Wijsmuller, Haagse stadspartij, mededeelt dat hij geen behoefte voelt als laatste nog een uitgebreid verhaal te houden, wordt de vergadering geschorst. Voor mij het moment om langzaamaan de zaal te verlaten en richting huis te gaan. Wat volgt is het antwoord van de wethouders op de gestelde vragen, uiteraard voorzien van de nodige interrupties van de raad. Daarna volgt nog een tweede termijn van raadsleden gevolgd door college.

Terwijl ik naar huis fiets en raad/college zich opmaken voor een lange nacht, zie ik om mij heen dat de kunst bezit neemt van de stad. In het stadhuis reeds staan de eerste installaties, de bibliotheek wordt verlicht door krachtige beamers, het spuiplein en de route naar het station staan vol kas-achtige constructies en het centraal station is voorzien van speakers en verlichting: morgen wordt daar todays art geopend!

Flattr this

2 Responses to “Algemene beschouwingen”

  1. Arnoud Says:

    Mooi verslag. Ik zal dit weekend ook nog even wat tikken voor een eigen terugblik.

  2. Koen Says:

    Heel mooi, want toen Baldwsingh begon over de afvalbakken heb ik afgehaakt. Heeft het nog lang geduurd? Is er nog iets spetterends gebeurd in de 2e termijn??

Leave a Reply