Aantrekkelijk OV?

In Den Haag zet GroenLinks in op het aantrekkelijker maken van openbaar vervoer. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar frequentie, bestemmingen en comfort. Waar ik mijn partij nog niet over heb gehoord is de toenemende aanwezigheid van onaantrekkelijk persoonlijk gedrag in tram en trein.

Zo is bijvoorbeeld de telefoon met speakers de laatste tijd in opmars. Luide muziek schalt door de tram of de trein, of je daar nu zin in hebt of niet (overigens doen de tramchauffeurs daar regelmatig aan mee door een radio aan te zetten). Dat de speakers van die telefoontjes vaak van redelijk slechte kwaliteit zijn, draagt niet bij aan de aantrekkelijkheid van het OV.

Ook roken en blowen is voor sommige mensen heel gewoon in de tram of de trein. Er iets van zeggen is echter niet zo verstandig, de laatste keer dat ik dat deed eindigde het bij de spoorwegpolitie alwaar ik aangifte deed van bedreiging en geweldpleging. Deze ‘hufters’ menen in hun recht te staan (het recht van de sterkste dus), en iedereen die hen tegenspreekt kan klappen krijgen.

Ik zeg ‘hufter’. Een tijdje geleden kwam de VVD in Den Haag namelijk met de ‘hufternotitie‘. Deze werd destijds lacherig afgedaan, en dat is op zich begrijpelijk als je de notitie leest. Echter, het probleem dat daar concreet wordt gemaakt bestaat wel degelijk in het openbaar vervoer. Het is voor fatsoenlijke mensen niet meer aantrekkelijk met het openbaar vervoer te reizen, als deze hufters de dienst uit maken.

Het gezag blinkt daarbij ook nog eens door afwezigheid. De politie heeft het te druk met terrorismebestrijding (mede dankzij de VVD natuurlijk), en treinconducteurs verschuilen zich in de cabine van de machinist. Zelfs zwartrijders willen zij niet meer aanpakken.

Kortom, meer aandacht voor het sociale aspect van reizen in het openbaar vervoer! Anders zullen zelfs verstokte auto-haters als mijzelf zich op een gegeven moment afvragen of een auto (met chauffeur, ik moet wel kunnen werken onderweg natuurlijk) niet een prettiger alternatief is.

Flattr this

Leave a Reply